WETTELIJKE VERMELDINGEN 

 1. Eigenaar van de website
 2. Intellectuele eigendom
 1. Website gebruiksvoorwaarden

 • Eigenaar van de website

  DOMOTI SAS
  16 Avenue Industrielle
  59 520 Marquette Lez Lille (France)
  VAT N° NL 8144 00140

  Vivaform Postbus 7151
  3109 AD Schiedam
  klantenservice@vivaform.nl
  Tel : 0900 324 55 60*
  Fax : 0252 438 536-->


 • Publicatiedirecteur
  Benoît TIBERGHIEN
   
 • Intellectuele eigendom

  Structuur, teksten, beeldmateriaal, klanken, knowhow, programma's en software, database en alle andere elementen die deel uitmaken van deze website zijn uitsluitend eigendom van Vivaform en worden beschermd door de Nederlandse code op Intellectuele eigendom. Reproductie, volledige of gedeeltelijke weergave van de website en selecties uit de database zonder uitdrukkelijke toestemming van Vivaform zijn verboden. Hetzelfde geldt voor de databases die toegankelijk zijn op de website www.vivaform.nl en tevens beschermd zijn. Inbreuken op deze principes zijn strafbaar volgens de bepalingen van de Nederlandse code op Intellectuele eigendom en het Wetboek van Strafrecht. Merken, handelsnamen en logo's die op deze website voorkomen zijn gedeponeerd. Hun volledige of gedeeltelijke reproductie op basis van de website is verboden.

  De op de website www.vivaform.nl verzamelde gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Vivaform door middel van een gegevensverwerking. Ze kunnen echter worden doorgegeven aan organisaties die contractueel verbonden zijn met Vivaform. De wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens voorziet in een recht van toegang en verbetering van deze gegevens.

   
 • Website gebruiksvoorwaarden

  Voor alle hypertextlinken met deze website is vooraf schriftelijke toestemming van Vivaform nodig. Ze mogen alleen worden gelegd naar vooraf bepaalde zones van de website www.vivaform.nl en onder voorbehoud van specifieke technische beperkingen. Aanvragen dienen gericht te worden naar Vivaform.

  De informatie op deze website is indicatief en kan te allen tijde gewijzigd worden door Vivaform dat niet aansprakelijk kan worden gesteld voor mogelijke foutieve informatie op de website.

   
 • Kies uw land: